Підробки

Якість виробництва

Якість продукції та послуг, що надаються, є вирішальним фактором у справі реалізації стратегічних цілей і досягнення конкурентоспроможності компанії. Вона повинна відповідати всім вимогам і очікуванням споживачів, має бути ефективно запланованим, керованим і постійно покращуваним у всіх сферах і процесах, а також інтегрованим на всіх рівнях управління компанією.

Одним з наших основних пріоритетів є управління якістю і найбільш важливими бізнес-процесами з урахуванням фінального контролю якості продукції, що поставляється. Система управління якістю компанії сертифікована на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001.

Для виконання вказанных задач компанією ZVL SLOVAKIA була впроваджена така політика в області якості:

  • постійне підвищення довіри і ступеня задоволеності споживачів якістю продукції, що випускається і послуг, що надаються
  • постійне вдосконалення впровадженої системи управління якістю на підставі поточних вимог споживачів і власних потреб організації
  • розвиток ділових відносин і співробітництва з постачальниками з метою підвищення конкурентоспроможності продукції і послуг, що надаються
  • забезпечення якості та ефективності роботи співробітників з метою підтримки і підвищення добробуту компанії за рахунок ефективної мотивації і підвищення рівня кваліфікації
ZVL kvalita
ZVL kvalita
ZVL kvalita
ISO 9001

Сертифікат ИСО 9001

ISO-14001

Сертифікат ИСО 14001

ISO 45001

Сертифікат ИСО 45001

declaration of conformance 2024 pdf

Перелік стандартів